Β 

CINEMATOGRAPHY BY MATTHEW STUBSTAD

Cinematography Resume

Company :     

 

BMW - North America


Tumbling River Ranch / Stubstad Films

​

Tumbling River Ranch / Stubstad Films

​

G-String Films/
Jacqueline McGinnis Winn

​

​

Project :    

​

New Roads

 

Kyn, a week away -
Colorado 2020 

​

TRR Answers Loving A Younger Man
 

​

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Format :     

​

Social Media Commercial

Short Form Doc /
Branded Content


Commercials

​

 

Feature Film


 

​

​

Β